TrROMBONE: Lars er uddannet fra Jysk Musikkonservatorium med Rolf Sandmark som hovedfagslærer. Ansat i Livgardens Musikkorps som basunist og euphoniumspiller 1989-1996. Tivolis Big Band 1996-. Desuden længerevarende kontrakter i bl.a. Det Kongelige Kapel, Aalborg Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Copenhagen Phil. Ansat i Chiles Nationale Symfoniorkester 2007-2008. Har undervist på masterclasses i bl.a. Kina og Sydamerika, og har undervist på Vesterlund siden 2001.