TROMBONE: Lars er uddannet fra Jysk Musikkonservatorium med Rolf Sandmark som underviser. Han var ansat i Livgardens Musikkorps som basunist og euphoniumspiller fra 1989-1996, og han har spillet i Tivolis Big Band siden 1996.

Fra 2007-2008 var han ansat i Chiles Nationale Symfoniorkester. Desuden har Lars siddet på længerevarende kontrakter i både Det Kongelige Kapel, Aalborg Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Copenhagen Phil.